Teimladau dechreuodd pylu gyda phob diwrnod fynd heibio, rydym wedi mwy a mwy yn sylweddoli na fydd byth yn dod yn wir yn ffrindiau agos. Y boen, poen, ac anobaith wedi bod yn hir yn gymdeithion mewn bywyd yn penderfynu i fod yn weithgar, yn gwirio ar bron yr holl safleoedd sy’n Dyddio ar gyfer priodas. Treulio llawer o amser, wedi blino’n lân eu hunain gyda gobeithion gwag: prin cyfarfod gyda dynion o’r safleoedd, yn gyrru i mi i chwalfa nerfol. Mynd ar ddyddiad, yr wyf yn gobeithio i weld dyn bron yn ei gariad, ond yn hytrach yr wyf yn cael y cynnig i fynd i mewn ystafelloedd gyda trwchus oed yn ddyn priod.

Un o ddydd i ddydd, o flwyddyn i flwyddyn, a ydych chi eisoes yn meddwl — mae hyn yn bywyd cyffredin modern drigolion y metropolis. Ond un diwrnod fel mellt pierce y cwestiwn o sut i ddod o hyd i ŵr, sut i fod yn hapus. Yn dod y ddealltwriaeth y gwerthoedd traddodiadol yn wir yn dragwyddol.

Nid oes unrhyw bywyd dyn dim byd yn bwysicach na theulu

Mae ein prisiau ar gyfartaledd yn bump ar hugain yn is na’r farchnad. Nid ydym am i Chi i talu gormod: lefel uchel o wasanaeth am bris fforddiadwy yn wirioneddol

About