submit


I ateb y cwestiwn: nid oes unrhyw gonsensws. Mae rhai menywod gwyn fyddai yn ôl pob tebyg yn ystyried dyddio Tagalog a rhai fyddai t. Tagalog dynion yn dyddio menywod gwyn nid yw bod yn gyffredin eto, o’i gymharu â Tagalog merched yn dyddio o ddynion gwyn. Billy Crawford oedd y Justin Timberlake o Ffrainc, a oedd unwaith yn briod i Maryssa (ffrangeg coreograffydd). Mae rhai ffrangeg bobl a fyddai’n gofyn i mi am ryw sylfaenol Tagalog eiriau, am y cariad o Billy Crawford. Wneud Americanaidd merched fel Tseiniaidd bechgyn. Byddaf yn astudio yn yr unol daleithiau, ond nid wyf yn gwybod os y mae merched yn hoffi Tseiniaidd bechgyn. Rwy’n ychydig yn ofnus. Sut y gall ddyn Asiaidd ddod at ei gilydd gyda Caucasian fenyw? Yn Caucasian menywod i mewn i ddyn Asiaidd. Os nad ydynt, beth yw’r ffordd orau i fynd at un

About