submit


Bywyd yn gorfod mynd ar. Rwyf yma i ddod o hyd i ffrondau newydd ac efallai hyd yn oed yn wir yn caru. Rwyf am i gwrdd a guy yn, yn onest, yn hyblyg, yn bartner difrifol gyda llawer o gariad rhamantus siopa, dawnsio, teithio, coginio, bikini cariad traethau»Un o’r gwersi yr wyf yn tyfu i fyny gyda oedd bob amser yn aros yn wir i chi eich hun ac byth gadael i beth mae rhywun arall yn dweud tynnu eich sylw oddi wrth eich nodau. Ac felly, pan fyddaf yn clywed am negyddol a ffug ymosodiadau, nid wyf yn buddsoddi unrhyw ynni ynddynt, am fy mod yn gwybod pwy ydw i.Mae rhoi i fyny, nid yw bob amser yn golygu eich bod yn wan weithiau, mae’n golygu eich bod yn ddigon cryf i adael i fynd. Rwyf wrth fy modd i fynd outie iawn o chwaraeon meddwl person Hawdd mynd wrth eu bodd yn chwarae pêl-foli, tennis, cerddoriaeth yw fy carfanu, yn hardd ac yn onest. yn gyfrifol dyn melys, yn onest ac yn gwneud i mi ei dywysoges ddyn gonest. yn gwybod sut i ddelio â phroblemau ynghylch bywyd priodasol. Rwyf am i gwrdd a guy yn, yn onest, yn hyblyg, yn bartner difrifol gyda llawer o rhamantus

About