Yn y Tagalog Stereoteipiau Dynol Brid Blog

y Tagalog menywod ac yn y Tagalog ddynion yn breuddwydio am ddod yn gantores enwog wel, fi jyst yn gwneud yr ystadegau hyn i fyny, ond y rhifau gwirioneddol yn ôl pob tebyg nid mor bell i ffwrdd oddi wrth y rhai ffug ystadegau. Filipinos yn unig wrth eu bodd yn canu, nid yn unig yn y gawod, ond hefyd ar ar y strydoedd (rwyf wedi gweld ei fod yn digwydd amseroedd di-ri), yn yr ystafell fyw, ar ei ben ei hun neu gyda ffrindiau, neu wrth gwrs yn estynedig ac felly yn aml yn digwydd sesiynau Karaoke. Mae’r rhan…