submit


‘Rydw i yma i chwilio ar gyfer fy partner yn y dyfodol mewn bywyd. Dwi’n chwilio am ddyn da a dyn da hefyd. Mae dyn sy’n gwybod sut i drin perthynas difrifol. Rwy’n hoffi bwyta gwych, gerdded ar y traeth, neu hyd yn oed aros yn y cartref gyda sgwrs da a bwyd. Rwy’n hawdd i fod gyda ac rwy’n ffyddlon a chariadus, yn felys ac yn ymddiried deilwng. Rwy’n edrych ar gyfer y dyn pwy yw o ddifrif yn adeiladu perthynas gyda.’ ‘Syml na fyddwch byth yn difaru. Fy agwedd yn debyg machlud mae’n dibynnu ar sut yr ydych yn trin mi) ‘yr wyf yn syth person a meddwl agored. Yn awyddus i ddysgu yn newydd a chyffrous antur fel sgwba-blymio merlota. O ddiddordeb i wahanol ddiwylliant ac arferion. Rwyf bob amser yn edrych ar yr ochr bositif o fywyd a phrofiad bywyd i ei realiti yr wyf yn agored eu meddwl person ac yn syth at y pwynt. O brofiad yn gwneud i mi yn berson cryf dydw i ddim yn barnu pobl yn hytrach na fyddaf yn gwrando ar yr wyf yn gwybod bod bywyd yn.’ ‘Rwy’n arferol lady, yr wyf yn gobeithio smart a doniol rwy’n hoffi natur ac yn cael yr awyr agored pan fyddaf yn gallu, weithiau gyda fy camera neu ar gyfer y daith ac ar adegau eraill i weithio yn fy winllan,’

About