Rwyf yma i gwrdd guys o ddeg ar hugain i drigain mlynedd yn oed ar gyfer dyddio, cyfeillgarwch, perthynas difrifol a rhwydweithio. Hi.

Rwy’n Liwio deng mlynedd ar hugain oed yr wyf Gogledd o samara, ond yn byw yn Taguig Manila. Nid wyf yn n bert, ac nid wyf yn hyll, yr wyf yn jyst yn syml wraig yr wyf yn cael bywyd syml ac yr wyf yn awyddus syml teulu.

Os ydych am gael gwybod mwy i mi

Dim ond gofyn i ddiolch i chi am edrych ar fy mhroffil. Hapus, yn caru dyn, diffuant, yn ostyngedig â meddwl agored, gofalgar, dibynadwy ac efe a derbyn i mi o pwy ydw i. hefyd yn gwybod sut i barchu wraig coz mae parch yn bwysig iawn yn ein bywyd ac yn ymddiried

About