yn y Philippines, gwlad fach yn y siâp wyneb i waered»Y»yn Ne-ddwyrain Asia. Symudais i Efrog Newydd pan oeddwn i’n bedair ar ddeg ac yn daer ceisio dod o hyd cydbwysedd rhwng fy diwylliant ac yn y newydd yn anghyfarwydd diwylliant y Gorllewin. Yn rhan o hynny Americanaidd cymathu cynnwys yn dyddio. Mae’r rhan fwyaf Filipinas (benywaidd o»Tagalog»), fel fi, yn tueddu i aros nes ein harddegau hwyr neu gynnar s i ddechrau dyddio oherwydd yr ydym wedi ei godi gyda’r gred y teulu ac mae ein hastudiaethau yn dod yn gyntaf. (Mae’n helpu yr wyf yn mynychu Pob Merched Uwchradd Gatholig yr Ysgol, felly nid oedd llawer iawn o demtasiwn.), Ond pan fyddaf yn olaf yn dechrau dyddio fy non-Tagalog cariad, nid oedd ychydig o bethau roedd angen i ni wybod: Un gwerth diwylliannol sy’n Filipinos yn ymfalchïo yn»yn agos i gysylltiadau teuluol.»Tagalog teuluoedd ac yn gyffredinol, mae’r rhan fwyaf Asiaidd teuluoedd yn glos iawn. Mae pawb caeau yn codi plentyn o neiniau a theidiau i rhieni bedydd at y cymydog drws nesaf. Yn wir, yn hanesyddol, Tagalog carwriaeth yn golygu y dyn yn ei wneud gwasanaeth ar gyfer y ferch teulu (nôl dŵr, gosod torri ar y to, ac ati.) corfforol fel prawf o ymroddiad at ei ac yn y teulu. Teulu yw’r peth pwysicaf i ni weithiau hyd yn oed yn fwy pwysig i ni na chi. (Mae’n ddrwg gennym.) Felly, gan fod y Spice Girls yn dweud: Os ydych am i fod yn ei chariad, rhaid i chi fynd gyda’i ffrindiau a theulu. Ac byth, erioed, erioed sarhad aelod o’r teulu. Rydym yn Filipinos hefyd wedi dweud:»Os ydych chi am i’r llys y ferch, llys y fam.»Ymddiriedolaeth i mi.

Cyn gynted ag y deuthum yn ddigon hen i yma, fy mam yn dweud wrthyf,»Rydym yn nid ydynt yn poeni beth ethnigrwydd ei fod yn, cyn belled ag ei fod yn Gatholig.»Oherwydd ein bod o’r llym a ceidwadol Gatholig Rufeinig wlad, mae’r rhan fwyaf Filipinas byddwch yn cwrdd yn fwyaf tebygol o arsylwi Gatholig gwyliau, yn weithgar yn yr eglwys, ac yn gwisgo crefyddol petheuach draws y gadwyn, er enghraifft. Ar yr un pryd, yr wyf yn gwybod bod rhai Filipinas nad ydynt yn meddwl os yw eu arwyddocaol eraill yn arall crefydd neu nad ydynt yn uniaethu gyda chrefydd. Ond byddwch yn rhybuddio bod hyd yn oed os nad ydynt yn gofalu, eu teulu efallai, felly droedio’n ofalus. Na, dyna dim ond sut rydym yn ei fwyta. Pan fydd fy nghefndryd mewn perthynas interracial yn dod â eu arwyddocaol eraill i ein cartref am y tro cyntaf, maen nhw bob amser yn llethu gan faint o fwyd fy mam llwyddo i baratoi mewn dau ddiwrnod cyfnod (Ie, dau.

Mae bwyd yn bwysig)

Ni allwch ddianc rhag y peiriant karaoke. Tagalog teulu yn cael eich rhwymo i fod yn berchen ar o leiaf un (gan rai gwahanol yn cael gwahanol ganeuon, duh). Felly, os ydych yn cael eu gwahodd i barti ac mae pawb yn meddwi ac yn canu, mae’n ddrwg gen i, ond ni allwch ddianc rhag y mic.

Byddwn yn eich gorfodi i ganu

Guys sy’n dangos diddordeb yn dyddio i mi ei weld yn her pan maent yn dod o hyd allan rwy’n arbed fy hun ar gyfer priodas. Maent yn credu y gall y pwysau yn araf i mi ac yn torri i mi i lawr, ond Filipinas yn cael eu magu i gredu rhyw ar gyfer rhywun yr ydych yn bwriadu treulio gweddill eich bywydau gyda. (Ein grefydd Gatholig yn chwarae rhan yn hynny, hefyd.) Wrth gwrs, mae rhai Filipinas yn tueddu i fod yn llai rhywiol ceidwadol nag eraill, ond hyd yn oed wedyn, maent yn ôl pob tebyg yn well gennych beidio â siarad yn agored am eu profiadau rhywiol

About